Ћир   Lat   Eng

Оцена корисника:  4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 


Ове године у оквиру акције додељујемо признања у 24 категорије. У циљу настојања да акција буде одраз савременог пословања иновирали смо категорије у оквиру којих ћемо прогласити победнике.

Уведене су три нове категорије, а то су: Најуспешније увођење стартап предузећа, Најбоља туристичка манифестација у функцији промоције Србије и Најбоља привредна манифестација у функцији промоције Србије.

Одређене категорије су добиле нове називе: Роба свакодневне потрошње – Хемија, козметика, фармацеутски и остали производи, уместо Роба свакодневне потрошње – Хемија, козметика, фармацеутски и сродни производи, као и категорија: Одећа, текстил и обућа, уместо: Одећа и обућа.

Категорије

РОБНИ БРЕНД 

1. Роба свакодневне потрошње - Храна

2. Роба свакодневне потрошње - Пиће

3. Роба свакодневне потрошње - Хемија, козметика, фармацеутски и остали производи 

4. Производи за кућу и трајна потрошна добра

5. Одећа, текстил и обућа 

6. Производна добра и пословне услуге

7. Трговинска робна марка

8. Увођење новог бренда

9. Страни робни бренд који се производи у Србији

10. Најбољи локални бренд

11. Најбољи бренд са заштићеним географским пореклом

КОРПОРАТИВНИ БРЕНД 

12. Роба свакодневне потрошње - Храна

13. Роба свакодневне потрошње - Пиће

14. Роба свакодневне потрошње - Хемија, козметика, фармацеутски и остали производи

15. Производи за кућу и трајна потрошна добра

16. Одећа, текстил и обућа

17. Производна добра и пословне услуге

18. Услужна предузећа - велика (без обзира на делатност, сем производних/пословних услуга)

19. Услужна предузећа - мала и средња (без обзира на категорију услуга, сем производних/пословних услуга)

20. Најуспешније увођење стартап предузећа 

ОСТАЛЕ КАТЕГОРИЈЕ 

21. Најбољи извозник - велика предузећа

22. Најбољи извозник - мала и средња предузећа

23. Најбоља туристичка манифестација у функцији промоције Србије

24. Најбоља привредна манифестација у функцији промоције Србије

Начин избора најбољих брендова

Кредибилитет и непристрасност избора најбољих гарантују сами организатори, али и посебно установљена методологија избора најбољих брендова, развијена у сарадњи са професорима са Економског факултета Универзитета у Београду. Критеријуми за избор су:

  • тржишно-финансијски критеријуми
  • перцепција испитаника 
  • оцене стручног жирија 

Тржишно финансијски критеријуми

Податке достављају предузећа, попуњавајући Упитник. Предузећа (тј. овлашћени представници) чине то под пуном моралном и правном одговорношћу и уз достављање доказних материјала за поједине сертификате, награде и остале податке. Контрола и корекција врше се на основу званичних података ПКС, НБС, АПР и других институција, и на основу сазнања чланова комисије и жирија.

Тржишно-финансијски (пословни) критеријуми полазе од конкретних вредности, које одређени бренд ствара, а могу се измерити (раст промета, профит, профитна стопа добити, инвестиције у бренд, тржишно учешће у грани, извоз бренда – апсолутно и релативно, правни аспекти регистрације жига, стандарди квалитета, признања и награде и друштвена одговорност, удео домаћих компоненти у производњи, раст запослености итд). 

О обимности посла, говори и податак, да је, на пример у прошлогодишњој акцији само за бодовање номинованих у делу тржишно-финансијских (пословних) критеријума обрађено око 6500 података који су се тицали: општих инфомрација о бренду, прихода/промета, добити, инвестиција, тржишног учешћа, извоза, заштите од фалсификовања, стандарда квалитета, кретања запослености, друштвене одговорности, добијених признања итд. На основу ових података, израчунавањем се дошло до близу 2000 појединачних резултата, који су затим збројени у финална 160 резултата за брендове и предузећа. Тиме су сумарно приказани поени сваког од номинованих на основу тржишно-финансијских (пословних) критеријума.

Гласање потрошача и стручне јавности

Перцепција и ставови потрошача, стручне јавности и пословних партнера о брендовима важан су показатељ тржишне позиције појединачних брендова у Србији. Зато се спроводи више истраживања чији резултати представљају други критеријум избора (онлајн гласање различитих категорија посетилаца веб сајта из земље и иностранства, гласање пословних партнера путем анкета, ставови стручне јавности). 

Оцена стручног жирија

Чланови жирија, на основу свог искуства и компетентности, врше оцену вредности појединих номинованих брендова, ценећи и ствари које нису ушле у истраживања и анализу, а на основу своје стручне процене, при чему они максимално могу да дају 10 од 100 поена.

Жири чине представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства привреде, Привредне коморе Србије и истакнути стручњаци у бројним областима, који ће на основу свог искуства и знања оценити пријављене компаније.

Пријави свој бренд

Овогодишњи конкурс за акцију „Најбоље из Србије 2016” отворен је од 22. септембра 2016. године. Пријава ће трајати до 10. октобра, након чега следи гласање потрошача. 

Попуњавањем онлине Упитника уз приложене одговарајуће доказе, пријављујете свој бренд. Напомињемо да је пријављивање и учешће у акцији „Најбоље из Србије 2016“ бесплатно!

Број брендова (робних и корпоративних) које можете пријавити ограничен је на укупно четири! 

Конкурсна документација - упитници за учеснике: 

Упитник Најбоље из Србије 2016 - Робни брендови

Упитник Најбоље из Србије 2016 - Корпоративни брендови

Упитник Најбоље из Србије 2016 - Најбољи извозник

Упитник Најбоље из Србије 2016 - Најбоља манифестација у функцији промоције Србије

Упитник Најбоље из Србије 2016 - Најуспешније увођење стартап предузећа 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРИ

 

 

Контактирајте нас и пратите на друштвеним мрежама.

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ

Invalid email address.
Please type your full name.